ESP-scan

 ESP-scan  

De Epigenetic Scan Profiler of ESP-scan is een vingerprintscan die via de computer wordt uitgevoerd. Het is geen diagnosetest maar deze gezondheidstest geeft aan in welk opzicht uw gezondheidstoestand afwijkt van zijn maximale potentie. Daaruit blijkt wat het optimale evenwicht in uw lichaam verstoort en waar die storingen zich bevinden.  


U ontvangt hiervan een verslag. 


Deze gezondheidstest is ontwikkeld door Dr. Annik Mollen (dokter in de genees-, heel- en verloskunde) en is gebaseerd op 15 jaar wetenschappelijk onderzoek en klinische praktijktoepassingen.